Om Joule.

Vi arbetar med förbättringar och innovation tillsammans med våra kunder

Joule vill vara en samarbetspartner till organisationer som möter utmaningar och möjligheter och vill utvecklas. Vi bidrar med konsultinsatser som lyfter fram ledares och medarbetares kreativitet och potential att skapa framgångsrika och handlingskraftiga företag.

Vi tror på människans förmåga att utvecklas, lära sig nya förhållningssätt och genom självkännedom och kunskap utveckla ledarskap som möter dagens och morgondagens utmaningar. Våra värderingar utgår från människans inneboende drivkraft att skapa meningsfulla sammanhang och motivation att bidra med sina resurser till att skapa goda resultat.

Vi utgår från styrkor och goda exempel genom metoder och kunskaper som har förankring i forskning i psykologi, ledarskap, entreprenörskap och innovation. En stark drivkraft är att göra teorier användbara, meningsfulla och lätthanterliga.

  • Joule startade 2004 som ett konsultföretag med inriktning arbetslivsutveckling.
  • Företaget ägs av Anders Claesson och Karin Pernebo som båda är legitimerade psykologer men det är bara Anders som arbetar heltid i företaget.
    Företaget samarbetar med fyra konsultpartners med olika inriktning och kompetenser inom organisation ledarskap, handledning och coaching
  • Joule har ett samarbete med forskare på ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet kring innovationsdrivande ledarskap.
  • Joule var en av initiativtagarna till Centrum för Ledarskap i Småland.
  • Joule har kunder som Linnéuniversitetet, Lunds universitet, kommuner, regioner, landsting och stora och mindre privata företag i främst Småland och Skåne.