Organisationsutveckling Växjö

Utmaning – förändring – förnyelse

Att ständigt förnya och organisera om kan vara påfrestande men samtidigt nödvändigt för företag och organisationer som vill utvecklas och överleva i vår globala värld. Den tekniska utvecklingen medför att innovation och förbättringar är en del i vardagen.

Hur skapas en organisation som är flexibel och innovativ och samtidigt hållbar? En organisation som kan ställa om inför nya krav och förväntningar och i det behålla ett högt engagemang och motivation hos medarbetare?

Det ställer höga krav på levande relationer, effektiv kommunikation, dynamiska mål och strategier och en struktur som är både tydlig och flexibel. Det är mycket som kan gå snett, och måste gå snett. Att misslyckas är en del i utvecklingen. Men man måste också lyckas!

Joule vill vara er strategiska partner i den utvecklingen och delta med kompetenser som hjälper er att skapa en organisation som kan möta framtidens utmaningar. Det kan handla om att förbättra kommunikationen, skapa ledningsgrupper som bidrar med strategier som utvecklar och engagerar medarbetarna, skapa effektiva former för kommunikation och informationsutbyte.

Kontakta oss här!

Vad vi bidrar med

Ett sätt att börja ett utvecklingsarbete kan vara att göra en organisationsutredning som kartlägger vilka svagheterna är och vilka resurser och kompetenser i organisationen som kan bli byggstenar i framtiden.

Vi kan stötta och handleda ledningsgrupper att skapa utvecklingsfrämjande strategier och mål, medverka till processer för att öka engagemang och motivation hos medarbetare, göra organisationsstrukturer bättre anpassade för ett kundnära arbetssätt, öka förutsättningarna för goda relationer och kommunikation. Vi vill vara delaktiga som strategisk partner att skapa en kultur som bidrar till kreativa och innovativa medarbetare.

Är du i en förändringsfas? Kanske du behöver förnyelse och inspiration att bli mer innovativ? Kontakta oss och berätta om dina tankar och visioner så kan vi berätta om vad vi kan bidra med.