Förnyelse och förändring med modernt ledarskap

Välkommen till ledarutveckling för innovation.

Vill du bli bättre på ständiga förbättringar i vardagen? Vill du rekrytera framgångsrika medarbetare? Vill du utveckla ditt ledarskap för framtiden?
Centrum för ledarskap i Småland genomför utbildningar (LUG) som hjälper dig att stärka förmågan till förnyelse och förändring – innovation – på din arbetsplats.
Förvänta dig inte någon kurs, inga föreläsningar.
LUG handlar om samtal där deltagarnas erfarenhet, kunskap och utmaningar är basen för förnyelse och företagsamhet.

Kontakta oss här!