Vad behöver Du eller Din grupp?

Coachning, rådgivning, utbildning eller terapi?

Utbudet är stort och det är inte alltid självklart vad som är mest ändamålsenligt. Det är inte heller alltid lätt att sortera i de olika formerna av tekniker. Vad är vad?

I handledningen utgår vi från individen eller gruppens behov. Det kan handla behov av coachning för att uppnå konkreta mål eller att lyfta i karriären. Det kan också handla om att få bolla sin arbets- och livssituation för att öka medvetenhet eller det kan handla om att få konkreta tips på vad man ska göra i en viss situation. I handledningen utgår vi från dina behov!

Vi har erfarenhet av organisationer, både som konsulter och i olika ledarbefattningar och har lång erfarenhet av handledning i olika sammanhang. Vi har också en stor verktygslåda som vi kan erbjuda för att du eller din grupp ska lyckas med era mål.