Ledarskapsutveckling Växjö

Utmaningarna i dagens samhälle ställer höga krav på ledare att både styra en organisation, leda utveckling och förnyelse och bidra till och skapa möjligheter till motivation och engagemang för medarbetarna.

Det krävs att chefer kontinuerligt utvecklas, både i sin roll som chef och som människa. Vi vill vara med och bidra till den utvecklingen och har kompetensen, metoder och ett starkt engagemang.

Hur vi arbetar beror på era behov, strategier och målsättningar.
Det kan handla om kommunikation som inte fungerar, konflikter som förlamar verksamheten, förändringsarbete som gått i stå eller bristande engagemang och motivation hos medarbetare. Det kan handla om dåliga resultat till följd av ineffektivitet eller överbyråkratisering, eller för snabbt växande företag med oklara strukturer och strategier..
Våra insatser skräddarsys utifrån behoven och vi sätter upp genomförbara mål tillsammans med dig.
Vi drivs av att vara med och skapa förändring, lära ut metoder som fungerar i vardagen och gör skillnad är vår passion.

Vi arbetar med utgångspunkt från deltagarnas erfarenheter och Action Learning och vi tror att vi hittar en hel del som är intressant och användbart för att skapa dagens och morgondagen innovationsdrivande ledare.

Vi har ett spännande utvecklingsprojekt i samarbete med ekonomihögskolan på Linneuniversitet där vi tillsammans med ledare och forskare utvecklar kunskaper och metoder för innovationsdrivande ledarskap.

Vi erbjuder handledningar, utbildningar, seminarier och föreläsningar. Kontakta oss så kanske vi kan inleda ett samarbete kring era utmaningar och utvecklingsmål och initiera en ny utveckling.

Kontakta oss här!