Konflikthantering

Det är ofrånkomligt att det uppstår gnissel mellan människor som arbetar tillsammans.

Missförstånd, olika intressen, skilda värderingar eller vanlig irritation över människor som är olika en själv. Det är mänskligt och ofta oproblematiskt, till och med bra. Det visar att det är i liv i arbetsgruppen!  Men en irritation eller olikhet kan växa och bli en konflikt som blir problematisk, är det olyckligt kan det trappas upp till en alvarlig konflikt som lamslår en organisation. Då måste man i allmänhet har hjälp att gå vidare.

Att arbeta med konflikter är något av det mest utmanande man kan göra som konsult. Och samtidigt en av de viktigaste uppgifterna. Ibland kan en konflikt vändas från att sluka energi till att bli en konstruktiv lärdom som organisationen växer av. Det är vårt mål på Joule att hjälpa företag att uppnå det, att växa i motgång.

Vi arbetar med kommunikationstekniker där en viktigt del i metoden är att olikheter mellan människor är fruktbara, om vi möter dem på rätt sätt.

Vår erfarenhet är, att de gånger människor lyckas komma vidare, känner de sig berikade. Och organisationen har fått en ökad kompetens!