Kontakta oss

Här hittar du information och kontakt uppgifter till oss och våra partners.

Anders Claesson – Organisationskonsult

Leg psykolog Anders har sina professionella rötter inom teatern där han arbetat som regissör. Som psykolog jobbar han med handledning, utbildning och utveckling och driver sedan 2003 konsultföretaget Joule AB med inriktning mot ledarskaps- och organisationsutveckling. Han är en av initiativtagarna till Centrum För Ledarskap i Småland och projektledare för utveckling av ledarutvecklingsgrupper på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.
E-post: anders.claesson@joulevaxjo.se
Telefon: 070 7283223

Karin Pernebo – Fil. dr i psykologi

Leg psykoterapeut Karin är psykolog och psykoterapeut med dynamisk, relationell, systemisk och integrativ inriktning. Arbetar med konsultation och psykoterapi till individer, par och familjer samt även med handledning och utbildning. Fil. dr i psykologi.
E-post: karin.pernebo@gmail.com

Partners

Katarina Lönngren Rask – Organisationskonsult, socionom, cert prof coach

Katarina arbetar med individers, gruppers och organisationers utveckling i privat och offentlig verksamhet. Hon har arbetat i eget företag sedan 1994. Katarina arbetar främst med ledarskapsfrågor, organisationsutveckling, stödsamtal/coachning, handledning, teamutveckling, krisstöd och förändringsarbete. Katarina utbildar i ledarskap, arbetsmiljö och krishantering.
E-post: info@katarinalonngren.se
Telefon: 070 2219756
Hemsida: www.katarinalonngren.se

Paul Nordström – Organisationskonsult, beteendevetare

Paul arbetar med organisationsutveckling och förändring. Han har 25 års erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete som internkonsult, utbildare och de senaste 15 åren som fristående konsult. Paul har en 3 årig utbildning i psykosocialt arbetssätt på S:t Lukas stiftelsen.

E-post:  paul.nordstrom@fyrarummaren.se
Telefon:
070 3311229

 

Lena Rask Socionom – leg psykoterapeut

Lena arbetar med utvecklingsinsatser till företag, organisationer och privatpersoner. Individuellt eller i grupp. Hon har många års erfarenhet av psykoterapi, krishantering, rehabilitering efter utmattning, ledarstöd, konflikthantering och grupputveckling samt mindfulness.

E-post: lenarask@telia.com
Telefon:
070-3037010

Magnus Forslund – Organisationskonsult, lektor i företagsekonomi

Magnus arbetar på Linnéuniversitet där han undervisar och forskar inom organisering och ledning med fokus på förändrings- och förnyelseprocesser. Övrig tid är han konsult åt ledare och organisationer. Magnus är sedan år 2002 ekonomie doktor och har bl a skrivit läroboken Organisering och ledning. Han driver konsultföretaget Calcarius Consulting och är en av initiativtagarna och projektledarna till Centrum För Ledarskap i Småland.
E-post: magnus@calcarius.se
Telefon: 070 818 34 42
Hemsida: www.calcarius.se