high-img

Vi har ett spännande utvecklingsprojekt i samarbete med ekonomihögskolan på Linneuniversitet där vi tillsammans med ledare och forskare utvecklar kunskaper och metoder för innovationsdrivande ledarskap.